петък, 29 март 2024 г.

„Вълшебство“

       

     Вървеше Матео по пътя с такава лекота
, та му идеше да литне и се усмихваше на извисилите се над него от едната му страна, скоро разлистили се дървета, също и на онези, от другата, вечнозелените, а цялата гора пееше с множеството си гласове, прихванала от ведростта, с която минаваше младия човек през нея.
         Клоните ѝ му махаха приветливо, като хиляди поздравяващи го ръце.
      Носеше във всяка от своите по нещо – в едната букет от виолетови горски цветя, дето набра преди малко, току преди да се забие пътя между стъблата на леса, като видя как са разпилени по цялата поляна и улови аромата им, а в другата стискаше подаръка за любимата си – малка, красиво украсена хартиена кесийка с трите сладки от покрит с шоколад карамел.
        Такива посика любимата му, такива ѝ носеше.
        Ирене си спомни за тях, когато вчера привечер, поседнали след работа с други млади ратаи край фонтана на площада на селото, някой заговори за големия пазар, започнал тази седмица - годишната ферия на занаятчии и търговци в града, където можеше да се намери всичко за всеки. Въздъхна, че пак няма да може да отиде, а така искала и тихичко му сподели, че е най-вече заради тази сладост, която преди много време е вкусила и още се топяла в спомените ѝ.
         Матео не знаеше за този ѝ спомен, но знаеше, че в тяхното забутано толкова настрани от всичко малко селце, никога няма да дойде изкусен майстор сладкар за да изложи подобни редки изделия, но – каза Ирене с лека тъга, - идвала ли пролетта, все се сещала за онзи свой единствен път, когато е била на ферията и си мечтаела как ще може да сбъдне желанието си и да опита поне още веднъж от тях – толкова необикновени били, че понякога си спомняла за тях като сладък сън.
         Матео не чакаше подканване, сам бе ходил няколко пъти, но по работа, с господаря си, и повече за инструменти, сечива и нужни такъми по животните гледаха, чак до уличката на която се предлагаше храна не бяха стигали, нямаха нужда да си купуват, понеже си носеха винаги нещо от дома, но усещаше смесеният аромат на печеното месо, на топлите хлябове и захарен памук да се стеле навред - лесно щеше да я намери, нямаше как да я подмине.
         До града е почти ден ходене, но това не го спря, след като видя как грейнаха очите на Ирене, щом ѝ обеща да ѝ донесе от толкова желаните сладки.
         За да не стане грешка я разпита подробно какви са, от какво са направени, как изглеждат, как да ги познае:
         - Кръгли като орехи, малко по-големи, пълни с карамел, а в средата, като сърце, имат лешник, и са покрити с шоколадена обвивка – описа му ги тя с притворени от наслада очи и той си го записа в ума.
         - Отивам утре, на следващата сутрин ме чакай – рече и скочи, Ирене само ахна от радост, и хукна да поиска от господаря си разрешение, което получи – като добър работник. отдавна бе спечлил доверието и уважението му, а и кипящата в очите му любовна треска заразяваше всички, спомнили си как някога и те така са били готови на всичко, само за да зарадват любимата.
         Тръгна още по тъмно, нарами торбата си, завървя бързо, понякога се затичваше, като задминаваше много пътуващи, които къде пеш, къде на теглени от коне двуколки, се чудеха закъде се разбързал момъка - ферията щеше да е цяла седмица, нямаше да му избяга.
         Стигна точно когато големия часовник на църквата удари пладне, хората отдавна пълнеха площата и уличките около нея и шумяха с гласовете си, с песните, с музиката.
         Живота пулсираше и се движеше в тълпата от различни лица и цветове - феерия.
         Матео, без да се заглежда в друго – а тук имаше невиждани неща, нали всяка година нещо ново се появяваше и търговците бързаха да го покажат на чудещия се народ дали не е магия или наистина е дело на човешката сръчност и изобретателност, - но той сляп за всичко, пъргаво се набута в лабиринта от покрити с шарени завеси сергии, малки работилнички, украсени с висящи светилници, промушвайки се между струпалите се около тях посетители, търсещи и те нещо свое си. След кратко обикаляне, следвайки вкусните миризми, носещи се сред тълпата, се намери пред редицата от масите на сладкарите, а там погледа му се изгуби сред разнообразието което предлагаха.
         Ами сега!?
         Какво ли нямаше – наредени изобилие от пасти, сладкиши, купчини бонбони във всички цветове и форми, медени питки, ядливи фигурки с лъскава глазура, многоетажни торти, други като кралски корони с цветни брилянти или очертани като сърца, наредени една до друга стъкленици пълни с щръкнали трицветни пръчици и пирамиди от всевъзможни захаросани плодове и ядки - как да разпознае това, което Ирене очакваше да ѝ донесе?
         - Кажи, момче, какво да бъде? – любезно го попита стар майстор, видял колебанието, с което оглеждаше купчинките от сладки изкушения на неговата маса.
         Описа какво търси и притеснен попита дали имат, извинявайки се, че сам не може да се досети кои ли от всички сладости са тези, за които дойде.
         - А, търсиш „Вълшебство“ - разбира се, че имам - това са най-хубавите и най-редките ни бонбони, ето ги...
         И посочи съд от опушен кристал, навярно бяха скъпи, много скъпи, помисли си Матео и извади колкото пари имаше – на тръгване бръкна в долапа дето ги държеше и взе всичките, то беден ратай като него, колко можеше да е спестил, но сега ги показа на майстора, който ги преброи на дланта му и се оказа, че стигнаха за три тъмни, лъскави шоколадени топчета, който с вкуса си бяха завладели неговата Ирене. А това, че стояха настрани, личеше, че не са за всеки - майстора отвори похлупака и посегна с малки щипки да му ги отброи.
         - С карамел ли са?
         - Пълни са отвътре – увери го майстора, вдигна един и го поднесе към Матео.
         - И с лешник?
         - Опитай, такива няма другаде да намериш – предложи сладкаря. – Вкусът им се задържа дълго, много дълго.
         - Не, те са за моята любима – отказа Матео и сложи решително монетите пред него.
         Той с разбиране кимна, извади още два и внимателно ги пъхна в хубава златиста кесия, украсена със сребърни шивици, завърза я с червена лентичка и я поднесе на развълнувания купувач.
         Матео внимателно пое малкото вързопче с което щеше докаже още веднъж любовта си към Ирене и на лицето му грейна усмивка, пресече с нея целия пазар, все така, без да се заглежда в нищо друго, но народа му даваше път, шепнейки си:
         - Колко е влюбен...
         И сами се радваха на половинките си и щедро им позволяваха и те да си изберат нещичко за спомен от този ден.
         Пое наобратно, но вече без да бяга, за да не нарани подаръка. Все пак вървеше бързо, че искаше да бъде пред дома на Ирене преди да се събуди и да я зарадва.
         Трябваше да пренощува някъде по пътя, но това не го притесняваше. Беше свикнал да спи на открито - малко ли нощи го заварваха в полето, когато до късно жънеха и трябваше да се продължи още по изгрев, и лягаше направо между житата и под звездите или извел на паша стадото, за което също се случваше да се грижи, често отиваха толкова надалече, че замръкваше насред нищото, късно да се връща, та и той бдеше с кучетата под пълната луна, в очакване дали виещите към нея вълци няма да ги навестят.
         Млад беше, страх нямаше от нищо. А и беше влюбен - с тази сила не само мрака би преборил, ами дори и дракон от приказките с които отрасна и обичаше да си ги представя как летят като огнените дири, виждал толкова пъти в нощното небе през лятото.
         В близост до града се разминаваше с идващи пътници, поздравяваше ги и те лесно познаваха какво гори в сърцето на младия човек – не заради скритите в кесията скъпи сладкиши, а заради светлината, бликаща от лицето му и по цветята, които бе набрал в малък букет – знаеше, че Ирене ги харесва и заради цвета, и заради аромата им.
         Крачеше Матео, но деня също вървеше редом с него и скоро го задмина и започна да се смрачава. Преди съвсем да се стъмни, реши да спре и да си почине за част от нощта, а по някое време пак да тръгне. Намираше се насред гората, но небето беше неговата карата и знаеше коя звезда да следва за да не изгуби посоката към селцето им.
         Където пътя се разделяше на няколко разклонения, всяко водещо в ралична посока, видя чешма с неголямо корито под нея, в което, от подалия се чучур, падаше тънка струя и леко накъдряше водата с приятно ромолене.
         Ето, тук е добре да спра, и вода има, и място да полегна – каза си и се зачуди, че колко пъти е отивал до града, а не я е виждал.
         Сигурно от бързане сме я подминавали – реши Матео, докато сръчно насъбра нападали клони, натроши достатъчно да има подръка, огради с няколко ръбести камъка място за огнище, сложи купчинка по-тънки вейки в него и снопче суха трева, удари веджнъж-дваж с огнивото и разпали огън, който да го топли в плъзналия наоколо вечерен хлад. Приготви си постелка от меки борови клони, които взе от съседните дървета, седна на нея. Кесоята сложи по-настрани, зад един издаден къс скала, че топлината можеше да разтопи шоколада, а букета вече бе натопил в края на коритото, за да се запази свеж до сутринта.
         Понечил да отвори торбата си, чу хорска реч и скоро неколцина окъснели като него пътници се появиха от призрачния вече край на пътя. И те се връщаха от ферията, нарамили едно друго, звънтящо и потракващо по тях, оживено говорещи за видяното и планирайки догодина какво ще си купят. Като го забелязаха и видяха как се е настанил да лагерува, гласовете им заглъхнаха, забавиха крачка, сближиха глави, зашушукаха нещо помежду си и най-възрастния пристъпи, но не много, сякаш пазейки се да не приближи до чешмата и му рече загрижено:
         - Момче, тук не трябва да оставаш.
         - Защо? – Матео се огледа да няма някъде надпис, че е забранено стануването и да се намира в нечия земя. – Не е ли водата за всички?
         - Друго е - тази чешма е прокълната, има черни сили дето я обитават, от нея никой не пие, даже и животните...
         - Ние сме от съседното село и всички знаем, че има магия – обади се друг от спътниците. – Страшна магия, хранеща се с живот!
         - Водата е чистота, каква магия ще има – не повярва Матео, чудейки се дали не се шегуват с него или добре са се почерпили в някоя от пивниците на ферията.
         - Слушай, от дете зная това преедание - тук някога е имало извор, водите на който затворили в нея, но извора е бил дом на дракон и силата му останала уловена под камъка, а който пиел и замръкнел, него повече не са виждали – разказа възрастния човек, а другия пак се обади:
         - Нощем излиза и го убива дракона или кой знае какво се случва, но няма живи останали да разкажат. Бягай, докато не се е стъмнило, че дойде ли тъмата...
         - Иди другаде, по-надалеч, там пренощувай. Ела с нас, ако искаш, ние ще повървим, може също да спрем, а може дори направо в село да си отидем, не е далече, ще ни бъдеш гост – подкани го човека.
         - От такива приказки не се страхувам, тук си ми е добре, а и моята път продължава натам – посочи той своята посока на кръстопътя. Я виж – показа и теменужките, - ако имаше нещо, досега да са увехнали - цветя са, усещат повече от хората кога има опасност.
         Стария човек поклати глава.
         - Е, ние ти казахме, пък ти както решиш.
         И продължиха нататък, изгубвайки се в сенките, говорейки, че още един млад живот ще отиде в устата на дракона.
         Матео махна с ръка и забрави за думите им, в мислите му беше Ирене и това как ще я зарадва само след няколко часа. Пресегна се и докосна хартията, лентичката и опипа трите скъпоценни овала, скрити в нея.
         - „Вълшебство“ – рече и пак се усмихна.
         Радваше се на това, че може да ѝ дари щастие с нещо толкова малко – е, нищо, че струваше колкото седмичната му плата, но това не го броеше. Работа ще има във всичките месеци и дни, а ферията е само веднъж в годината. Извади от торбата си каквото беше взел за ядене, малко хляб, малко домашно, добре узряло, твърдо сирене, наля си вода - от прокълнатата - пи и я намери за много вкусна, после полегна, нагласи торбата под главата си и се загледа в играта на искрите, все така с приятни мисли за любимата си.
         Нощта обикаляше наоколо, протягаше тъмни ръце, но се отдръпваше и стоеше настрана като напъдена от пламъците. Матео беше заспал и меки отблясъци се движеха по младото му лице с онзи жив ритъм, който гореше и в сърцето му.
         Пробуди се от усещането, че някой го гледа. Надигна се и потърси кой може да е. Пътя беше пуст от всичките си краища, огънят гореше все още буен, дебелите краища на дърветата, които сложи преди да заспи, едва бяха подхванати, значи не е спал дълго.
         Пак се огледа и току до чешмата, видя главата на змия с големи немигащи кехлибарени очи, втренчили се в него и блестяха, отразили светлината срещу тях.
         Може топлината да я е привлякла или пък е понечила да пие вода, но се е изплашила от пламъците – каза си Матео, разсънил се и готов да скочи ако го нападне, но тя само го гледаше.
         Не го беше страх, змия, какво толкова, макар такава голяма да не беше срещал и пак си помисли, че нали е животинка, и е прижадняла, дошла да пие, а не можеше да стигне до коритото заради него.
         - Сега, сега... – продума и взе един от приготвените клони, посъбра онзи край от огнището, дето беше към нея, поукроти силата на огъня, задуши пламъците му и ги натроши в късчета жар, която побутна настрани.
         Змията не трепна докато разчистваше, но разбра, че ѝ прави път и след малко се плъзна леко и плавно, изви едрото си тяло по коритото, подуши цветята, отпи, после още веднъж, и се плъзна отново, но откъм другата страна на огнището. Езика ѝ се стрелна няколко пъти, душейки наоколо.
         - Е, ха добра среща! – каза Матео с дружелюбен глас. – Види се, че прав излезе онзи човек. Само че не си дракон – говореше на пълзящата твар и все така бавно, за да не я изплаши, посъбра още от жарта по земята, че да има място и за нея, та ако иска, нека да се стопли, знаеше, че обичат да се припичат на слънце, а нощем огъня заменяше лъчите му.
         Змията се загледа към камъка и кесията зад него, изпъна глава и пак стрелна езика си. Досети се човека какво е подушила:
         - Гладна си, но това е за моята Ирене. Да беше дошла по-рано, хляб имах, щях да ти дам, а сега с какво да те нагостя – нищо не остана – и тупна празната си торба.
         Тя изви глава към гласът му и очите ѝ проговориха, усети как се разшаваха в мислите му и ясно чу в погледа ѝ молба – точно тези бонбони са ѝ били любимите.
         Беше странно - от дете знаеше, че змиите са студени, безмълвни и безчувствени, а с хората бяха отколешни врагове. Когато се срещнеха все се убиваха - човек с тояга, змията с отрова. Но за себе си знаеше, че ако не я закачаш, змията си минава и заминава, няма защо да се бият за нищо.
         А тази го гледаше и молеше с такова желание.
         Матео въздъхна:
         - Ще ми се да ти дам, но са наречни за друга. Чак до града отидох, за Ирене са...
         Змията лекичко шавна и се приближи още малко и му показа ясно, че е уловила аромата на сладките. А мислите ѝ навяха:
         - Три имаш, един искам...
         И не нападаше, нито посягаше към чуждото, но молбата ѝ беше ясна.
         Матео въздъхна, жал му стана, както преди малко, че ѝ е попречил да стигне водата, после, сам не знаеше как се поддаде на това, без да откъсва поглед от нейния, протегна ръка зад камъка и рече:
         - Ех, нали и ти си жива душа...
         Дръпна края на червената връзка, бръкна в кесията с два пръста, извади едно от шоколадените топчета и го търкулна към нея. Тя го захапа и се отля назад безшумно, скривайки се в тъмното зад чешмата.
         Ирене ще се зарадва и на две, а и няма да се сърди, че съм дал на тази...
         Докато го мислеше, пред него се появи младо момиче, толкова красиво, че дори пламъците замряха за миг заслепени от хубостта ѝ.
         Имаше дълги, поемащи цвета на огъня коси, спускащи се по люспестата, почти прозрачна дреха без ръкави. Устните ѝ лекичко се извиваха в усмивка, очите ѝ бяха кехлибарени.
         Ако го попитаха, Матео би оприличил красотата ѝ като тази на най-ярката в нощта звезда - ослепителна.
         - Толкова си добър – проговори и вдигна бялата си ръка с изпъната длан, в която беше дареното ѝ от него.
         И пристъпи по-близо.
         - Ти ли беше змията? – невярващ продума Матео, изправил се от изненада, чудейки се дали не сънува, защото ако тази приказка се случваше, то би се случила само в един сън.
         За чудеса само беше чувал, но никога преживявал, а сега...
         - Аз – денем съм змия, нощем съм девойка – усмихна му се чаровно и откри чифт тънки и остри зъби под горните си устни, но не бяха отровни, макар ако се забиеха в шията му, Матео щеше да усети нещо друго... онова, което усещаше от близостта ѝ... можеше да го нарече само с една дума – омая.
         - Казвам се Белинда, а ти кой си?
         - Матео...
         - Матео... – повтори много нежно и се приближи още една стъпка.
         Завъртя лице към огъня и примижа от удоволствие.
         - Обичам топлината, винаги ми е студено, а слънцето грее само денем – косите ѝ  падаха по гърдите ѝ, покриваха ги, стигаха до бедрата ѝ, но се движеха и гънеха на вълни - току се изправяха и пак се нагъваха, като да бяха живи и игриво скриваха и откриваха онова под тях.
         Дрехата ѝ беше прилепнала по тялото, изтъкана от ефирни люспести нишки, оформяйки съблазнителните му извивки, очите ѝ го примамваха и той да се приближи към нея.
         Матео с усилие се застави да не помръдне, с много усилие.
         - А тези цветя - за мен ли са? – с мил шепот попита тя.
         - Не, набрах ги за моята любима – Ирене. – Опита се да прозвучи отблъскващо на прииждащите похотливи вълни, но сам прецени, че не успя и замайването бързо сломяваше съпротивата му. - Също за нея беше и това, което ти дадох, но...
         - Да, но го даде на мен, аз съм тук, а тя е далече... – погали го отново гласът на Белинда, неусетно как, вече съвсем близо до него.
         Бяха един срещу друг, очите ѝ не трепваха, а го гледаха с подкана - вдигна ръка и отхапа - по устните ѝ се разля карамела, който езика ѝ сладострастно облиза.
         - Искаш ли? – тихо предложи и му поднесе останалата половинка.
         А Матео сякаш чу:
         - Искаш ли ме?
         Отблизо магията ѝ беше непобедима, почувства влечение, силно и притегателно, но успя да си каже, че момичето-змия е грехът, от който трябва да се опази – обичаше друга и нямаше да я предаде... ако можеше!
         Не трябваше, но как да устои на изкушението?
         Нощта подло му нешепна, че тайната им ще бъде скрита в тъмата ѝ – няма да е първата, няма да е и последната – хората винаги криеха всичко греховно в мрака ѝ.
         - Не... То е за нея... За теб... За нея... – обърка се Матео, искайки да отстъпи, но и да я прегърне, а дългите ѝ живи коси вече го докосваха и галеха приятно.
         Белинда поднесе ръка над огъня и остави шоколада да се разтече по пръстите, а каремела оцвети върховете им, които поднесе към устните му - Матео вкуси и усети и сладост, и силно желание към нея, когато пак прошепна, този път съвсем ясно:
         - Искаш ли ме?
         Беше трудно да откаже на гласът ѝ, на очите ѝ, на тялото, готово да бъде негово ако го прегърне и на обещанието:
         - Твоя съм, нощта е наша...
         Повтори си няколко пъти, че тя е само илюзия и събра сили, отри с ръкав полепналата сладост и понечи да отстъпи назад, но косите на Белинда го държаха плътно до тялото ѝ.
         - Дал съм думата си на Ирене...
         Тялото ѝ се уви около неговото безплътно, също като дим се завъртя с аромата си на сластно прелъстяване и се опита да се слее с неговото.
         - Не мога! – промълви с усилие Матео.
         След миг очите ѝ горяха срещу неговите.
         - Не съм ли хубава?
         Отметна част от горната част на покриващите я люспи и разкри раменете и гърдите си, притисна се още повече към Матео, който затаи дъх, а сърцето му учести подскоците си, но в него лек бодеж му напомни на кого е обещал любовта си.
         - По-хубава не съм и виждал... – издиша, устоявайки на страстта си да я сграбчи. - Като звезда си... Но... Те са много и всички са красиви... а само една може да бъде моето слънце... Ирене!
         - Аз ще бъда твоето слънце... Аз... Тя е далече, спи и дори не те сънува...
         И произнесе като заклинание:
         - Забрави я!
         Дланта ѝ се опря в гърдите му:     
         - Чувам сърцето ти как ме желае... Студено ми е, а само ти можеш да ме стоплиш. Прегърни ме...
         И го обви с ръце, устните ѝ търсеха неговите за първата им целувка, езика ѝ се стрелваше между тях също като преди малко, когато все още беше змия...
         - Не! – тръсна глава за да проясни мислите си, стисна зъби, улови и свали ръцете ѝ от себе си и пак повтори:
         - Не!
         Косите ѝ спряха да го милват. Матео пое дъх и уверено каза:
         - Сърце, дето се е нахарчило заради лъста на окото, после няма да е никакво сърце!
         Искра проблясна в кехлибара.
         - Остави ме да бъда верен на любовта си, а не на изкушението от този миг - моля те!
         Змията момиче отстъпи, след което се свлече като освободена от невидима сила, държала я само допреди миг в оковите си:
         - Благодаря ти!
         Омаята в главата на Матео изчезна, също както мъглата се вдига изведнъж и наоколо започва да се прояснява.
         Белинда беше все така красива, но различна, укротена и без онзи мамещ поглед. И вече му приличаше на обикновено момиче, макар и с необикновени очи. Приседнала до огъня, тя му посочи да се настани на мястото си, което Матео направи, усетил силното изтощение от борбата си да запази чиста обичта си към Ирене.
         Дишаше свободна и без излишни предисловия му разказа:
         - Родена съм в древни времена, дъщеря на дракони от далечните земи на изток, където е нашето кралство. В надпревара за любовта на един от принцовете ни, се изправих срещу съперница, много по-силна от мен, която губейки интереса му, успя да ми стовари това тежко проклятие – заточи ме тук, далеч от дома ми, където да бъда змия и жена, която прелъстява пътниците с магия, да ги карам да забравят клетви към жени и годеници, като се отдават на греха с който ги отравях. Докато губех вида си, ми каза, че наказанието ми е за да си спомням как съм искала да ѝ отнема онзи, който си е харесала, а той я отблъсна заради мен.
         В едно от очите ѝ се появи сълза, която се спусна и когато падна в шепата ѝ се превърна в искрящ бисер.
         - Много години минаха, Матео, много животи изпих за да утоля черната сила в мен докато чаках онзи, който няма да се поддаде и ще ме освободи от тази тежка орис чрез верността към любимата си. И през всички тях се питам - дали моят любим ще ме чака? Успяла ли е да го убеди да ме забрави, след като си бяхме обещали, че ще сме заедно завинаги...
         - Ако те е обичал, колкото и време да е минало, как би могъл да те забрави – утеши я Матео, почувствал тъгата ѝ.
         - Дано, за нас, драконите, времето не е от значение, но тази, която ме прокле, знае как да проникне в нечие сърце – нали ме научи как да влизам в чуждите...
         - Истинската любов не се забравя – каза Матео и изпрати мислите си към неговата, която точно сега сънуваше поляна, обсипана с виолетови цветове и как той я вика да бъдат сред тях.
         Белинда се изправи и протегна шепата си и изсипа в неговата малкото бисерче:
         - Ето, това е от мен, подари го на любимата си - сълза от дракон ще ви донесе закрила, щастие и късмет, а любовта вече я имате.
         Далече на изток започна да просветлява. Матео погледна натам и се каза, че трябва да побърза, а когато потърси Белинда, пред него стоеше дракон, който разкършваше отдавна неизползваните си криле, принуден да пълзи с векове без тях.
         - Сега мога да отлетя от това място, където живеех в тъмната дупка, била някога извор с най-чистата вода в гората. Надявам се той да ме чака, но преди това ще те отведа навреме при твоята Ирене.
         Пое на един дъх огъня между тях и разпали угасналите си въглени - по тялото ѝ се раздвижиха тънички нажежени нишки между едрите рогови люспи, които го покриваха – силите ѝ се възвърнаха, след още няколко силни маха, беше готова да полети към изгрева.
         Матео погледна в дланта си, отвори кесията, сложи бисера в нея, завърза я отново, взе цветята - от стъблата им покапаха рояци капчици, които полъха на крилете разпиляха над изпитото огнище. Улови се за Белинда и се понесоха:  
         И двамата бързащи да стигнат до своите любими...