понеделник, 3 октомври 2011 г.

Първи контакт


- Къде съм? – попита Астронавта.

- Тук.

- И къде е това тук? – не разбра той.

- Точно тук.

- Кое е това място? – несигурно попита.

- Това, което търсеше.

- Нима...? Дали...? И...? – не повярва Астронавта.

- Да, точно така – тук си!

- Наистина?! – гласът му трепереше от вълнение.

- Наистина.

- Значи е вярно всичко, което търсехме и очаквахме? – с възторг изрече той.

- Вярно е.

- И ще се свърши самотата ни сред звездите? – с надежда рече.

- Ще свърши.

- И край на невежеството? – зарадва се Астронавта.

- Край.

- И за всекиго ще има щастие, даром и за всички? – попита плахо.

- Ще има в изобилие.

- Без да се избира? – предположи той.

- Няма да се избира и всеки един ще има.

- И в космоса щастлив ще бъда? – доволен се усмихна той.

- Щастлив бъди.

- И Човекът с Вселената се слива в едно? – допълни Астронавта.

- Ще се слива и ще бъдат те едно.

- И ще сме достойни за това? – радостно попита.

- Достойни сте.

- А ти, да не би си...? – изненадан той изрече.

- Аз съм!

- Тогава за даденото аз благодаря! – с признателност Астрoнавта каза.

- Добре дошли... и аз благодаря!


Няма коментари:

Публикуване на коментар